Archive for the ‘Uncategorized’ Category

BALLERINA

Posted on:

 

Ballerina dance in front of a window Laura Daili Vilnius

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTVdQ5WUl-A&t=16s

 

 

LAURA DAILI BALLERINA

CUSTOMERS ARE CHECKING THE LIMITS

Posted on:

Laura Daili  customers are checking the limits in real vs  3D metaworld.

Vilma (8) - Copy

 

3D clothes are a great alternative to real clothes, when you only need an impressive photo on social networks. 

 

One favorite dress – Laura Daili “Bubbled dress” / “Stiklas Crystal Dress” 

Droplet Glaze

@callmemorfar

Screenshot (717) Vilma (4) - Copy

laura daili metafashion (13) 3d laura daili_529

 

 

DRESS FOR QUEEN

Posted on:

“Laura Daili” suknelės įgavo kilmingųjų vardus ir taip reprezentuoja Lietuvą Kalifornijos Silicio slėnyje.

ALDONA by Laura Daili (1)

 

 

Skaitmeninė mada – tai mados industrijos ateitis. Mada visada seka naujoves, Metavisata ne išimtis.

Kadangi susidomėjimas skaitmeniniais 3D drabužiais labai auga, panašu kad ir mados pramonė vystysis pagal naujai užduotą kryptį..

Dizainerė Laura Dailidėnienė naujausią 3D drabužių kolekciją “The Clash of Ages“ pristatė didžiausioje pasaulyje skaitmeninėje mados platformoje DRESSX įsikūrusioje Kalifornijoje,kurioje prisistato ir drabužių kolekcijomis prekiauja dizaineriai iš viso pasaulio.Pastarojoje dizainerė yra vienintelė atstovė iš Lietuvos.

Internetinėje virtualios mados parduotuvėje dizainerių kurtus skaitmeninius drabužius galima įsigyti. O susiklosčius aplinkybėms – susitelkus galima ir padėti, pavyzdžiui šį pavasarį karo pradžioje, tokiu būdu didelę paramą Ukrainai skyrė ir 3D rūbais apsirengė tokios superžvaigždės kaip Madona, Elonas Muskas, Cher, RedHotChilliPeppers, Milla Jovovich, Adele, ir kt.

Laura Dailidėnienė buvo viena pirmųjų kuri prisijungė prie paramos “Support Ukraine Collection” ir neatlygintinai skyrė savo kolekciją pavadinimu “Blue Yellow / Fashion Fighter”.

3d laura daili_slava ukraina fashion fighter

 

Laura:
“Naujos technologijos po truputį pasiekia visus, todėl yra nuostabu dalyvauti šiame procese ir kurti
ateitį kartu su pasaulyje lyderiaujančiais dizaineriais, tyrinėjančiais žmogaus kūrybines ribas, tokiais
kaip Balenciaga, Prada ir daugeliu kitų, jau esančių šioje skaitmeninės mados platformoje.”

Virtualiam pasauliui kuriami skaitmeniniai 3D rūbai nuo fantastinių, avangardinių iki realistiškų,
turinčių visas detales naudojamas realiame pasaulyje. Dalinami arba parduodami pakvietimai, vyksta
suplanuoti “3D fashion Show” pristatymai, Crypto Fashion Week, prekyba NFT drabužiais.
Galima sukurto ir sukonstruoto 3D drabužio duomenis perprogramuoti ir išskleisti iki natūralių lekalų,
tokiu būdu yra galimybė labai tiksliai atkartotį tą patį rūbą realiame pasaulyje, ir pradėti jo gamybą.
Viskas prisitaiko prie žmogaus kūno išmatavimų, todėl rengiantis skaitmeniniu drabužiu, nesvarbu
XS, ar XXXL dydį nešiojate.

Laura:

„Mane, kaip mados dizainerę įkvepia ateities perspektyvos, mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą
madą jaunatviškiems žmonėms. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei
saviraiškai, ekstravagancijai, čia galima pritaikyti faktūras ir audinius kurie realybėje net neegzistuoja.
Ir vis tik norint sukurti realistiškai atrodantį virtualų drabužį, reikia turėti nemažai profesionalios
patirties, ir tai man labai padeda. Kurti skaitmeninius rūbus pradėjau 2020 metais, esu sukūrusi kelis
šimtus drabužių, bei jau turiu kelias 3D drabužių kolekcijas.“
.
Drabužių kolekcija „ The Clash of Ages“ liet. „Amžių susidūrimas“ yra istorinės tematikos, apima kelių
skirtingų epochų susidūrimą ir yra įkvėpta lietuviško audinio rašto. Kolekcija sukurta iš virtualių
audinių, tokių kaip skaitmeninis aksomas, šilkas, džinsas, kailis, audinių raštai sukurti audinio paviršių
siuvinėjant virtualiais 3D stiklo karoliukais. Tai virtualūs rūbai bei aksesuarai, sukurti 3D kūrimo
programomis.

Laura:
„Mane įkvėpė Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejaus archyvuose laikomų tekstilės ir
gobeleninių audinių raštų grožis. Pasitelkus šiuolaikines technologijas siekiau įprasminti tautinį
ornamentą naujuose audiniuose, spalvose, kūrybiškai jį interpretuoti.
Šią kolekciją susiejau su Lietuvos praeitimi, todėl visi „LDK“ temai sukurti kolekcijos drabužiai turi
kilmingųjų lietuvos moterų vardus, tokius kaip Morta, Elžbieta, Barbora, Bona, Birute, Aiguste,
Gaudemunda, Aldona, Daumile, Ona, Vaidilute, Ringaile ir kt. Tai buvę mūsų tautos istoriniai
personažai. Tokiu būdu naujai besikuriančiame informaciniame virtualiame pasaulyje bandau skleisti
lietuvybę ir garsiai kalbėti apie didingą jos praeitį.“

Kolekcija fotografuota europos istoriją menančiuose interjeruose Lietuvos Valdovų Rūmuose bei
Versalio rūmuose Paryžiuje.

Laura:
„Fotosesijos erdvė pasirinkta neatsitiktinai, norėjau, kad mano kurti virtualūs rūbai prisiliestų prie LDK
Lietuvos istorijos laikmečio. Turime didingą istoriją, kurią šimtmečiais buvo bandoma sunaikinti.
Dabar iš gabalėlių surankiotą ir atkurtą jos praeitį galima atrasti Lietuvos Valdovų rūmuose.
Tam pasitelkiau „visų rūmų perlu“ vadinamus Versalio rūmus, šį pavasarį gyvai apžiūrėjus tiek vienus
tiek kitus, supratau svarbų dalyką, aukštuomenės mados keliavo iš rūmų į rūmus, o Vilniaus Rūmai
savo reikšme, nenusileido Versaliui, tačiau, kaip ir priklauso kiekvienai šaliai, turėjo savitumą, kurį
suteikia mūsų gimtasis Lietuviškas ornamentas. Tai mūsų didinga praeitis, todėl turime kuo didžiuotis
ir privalome tai vertinti. LDK Valdovų Rūmų Lietuviški interjerai puikiai perteikia laikmečio dvasią, ir
dera šiuolaikiniame virtualios mados kontekste.
Nors mano kaip dizainerės drabužių kolekcijų stilius yra gana asketiškas, mėgstu minimalizmą bei
skulptūriškumą. Šį kartą norėjosi daugiau prabangos, ekstravagancijos, tiesiog patiko mėgautis
baroko, renesanso ir gotikos stilių interpretacijomis šiuolaikinėje virtualioje kūryboje.
Tokia mano „Amžių sandūros“ interpretacija. „

 

AGNIETĖ

AGNIETE by Laura Daili (1) AGNIETE by Laura Daili (2)

AIGUSTĖ

AIGUSTE by Laura Daili (1) AIGUSTE by Laura Daili (2) AIGUSTE by Laura Daili (20)

ALDONA

ALDONA by Laura Daili (1) ALDONA by Laura Daili (4) ANASTAZIJA

ANASTAZIJA by Laura Daili (1) ANASTAZIJA by Laura Daili (4) BARBORA

BARBORA by Laura Daili (1) BARBORA by Laura Daili (2) BIRUTĖ

BIRUTE by Laura Daili (1) BIRUTE by Laura Daili (1) BONA

BONA by Laura Daili ) Bona Front DANUTĖ

DANUTE by Laura Daili (2) DANUTE by Laura Daili (3) Danute (4) DAUMILĖ

DAUMILE by Laura Daili (1) Daumile Vilnius ELŽBIETA

ELZBIETA by Laura Daili (1) ELZBIETA by Laura Daili (1) GAUDEMUNDA

GAUDEMUNDA by Laura Daili (1) GAUDEMUNDA by Laura Daili (8)

JADVYGA

JADVYGA by Laura Daili (1) JADVYGA by Laura Daili (1) JOANA

JOANA by Laura Daili (1) JOANA by Laura Daili (6) JULIJONA

JULIJONA by Laura Daili (1) JULIJONA by Laura Daili (2) JULIJONA by Laura Daili (3) JULIJONA by Laura Daili (7) KENA

KENA by Laura Daili (2)

MARIJA

MARIJA by Laura Daili (1) MARIJA by Laura Daili (2) MARIJA by Laura Daili (8) MINGAILĖ

MINGAILE by Laura Daili (1) MINGAILE by Laura Daili (3) MORTA

MORTA by Laura Daili (6) Morta LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (13)

ONA

ONA by Laura Daili (1) ONA by Laura Daili (5) ONA by Laura Daili (8) RINGAILĖ

RINGAILE by Laura Daili (1) RINGAILE by Laura Daili (10) VAIDILUTĖ

VAIDILUTE by Laura Daili (1) VAIDILUTE by Laura Daili (6)

“Laura Daili” dresses have acquired the names of nobles and thus represent Lithuania in California’s Silicon Valley.

Digital fashion is the future of the fashion industry. Fashion always follows innovation, Metavisata is no exception.
As the interest in digital 3D clothing is on the rise, it seems that the fashion industry will also evolve in a new direction.
Designer Laura Dailidėnienė presented her latest 3D clothing collection “The Clash of Ages” on the world’s largest digital fashion platform DRESSX, located in California, where designers from all over the world present themselves and sell clothing collections. In the latter, the designer is the only representative from Lithuania.
Digital clothes designed by designers are available for purchase in an online virtual fashion store. And when the circumstances arise – if you focus, you can help, for example this spring at the beginning of the war, in this way, such superstars as Madonna, Elon Musk, Cher, RedHotChilliPeppers, Milla Jovovich, Adele, etc., gave great support to Ukraine and dressed in 3D clothes.
Laura Dailidėnienė was one of the first to join the “Support Ukraine Collection” support and donated her collection under the name “Blue Yellow / Fashion Fighter” free of charge.
Laura:
“New technologies are gradually reaching everyone, so it’s amazing to be part of this process and create the future together with world-leading designers who explore the human creative limits, such as Balenciaga, Prada and many others already present on this digital fashion platform.”
Digital 3D clothes are created for the virtual world, from fantastic, avant-garde to realistic, with all the details used in the real world. Invitations are shared or sold, 3D fashion show presentations are scheduled, Crypto Fashion Week, NFT clothing sales.

It is possible to reprogram and expand the data of the created and constructed 3D garment to natural patterns, in this way it is possible to reproduce the same garment in the real world very accurately, and start its production. Everything adapts to the measurements of the human body, so when you dress in a digital garment, it doesn’t matter if you wear an XS or XXXL size.

 

Laura:
“As a fashion designer, I am inspired by future perspectives, I like to create conceptual and refined fashion for young people. Digital fashion provides unlimited opportunities for creative self-expression, extravagance, textures and fabrics that do not even exist in reality can be applied here. And yet, to create a realistic looking virtual garment, you need a lot of professional experience, and that helps me a lot. I started creating digital clothes in 2020, I have created several hundred clothes, and I already have several collections of 3D clothes.”
.
Clothing collection “The Clash of Ages” lit. “Clash of Ages” has a historical theme, includes the collision of several different eras and is inspired by the Lithuanian fabric pattern. The collection is created from virtual fabrics such as digital velvet, silk, denim, fur, fabric patterns are created by embroidering the surface of the fabric with virtual 3D glass beads. These are virtual clothes and accessories created with 3D creation programs.

Laura:
“I was inspired by the beauty of textile and tapestry fabric patterns kept in the archives of the Lithuanian Museum of Applied Art and Design. With the help of modern technologies, I sought to give meaning to the national ornament in new fabrics and colors, to interpret it creatively.
I linked this collection with Lithuania’s past, so all the clothes in the collection created for the “Grand Duchy of Lithuania GDL” theme have the names of noble Lithuanian women, such as Morta, Elžbieta, Barbora, Bona, Birute, Aiguste, Gaudemunda, Aldona, Daumile, Ona, Vaidilute, Ringaile, etc. These are the former historical characters of our nation. In this way, in the newly emerging informational virtual world, I am trying to spread Lithuania and speak loudly about its glorious past.”

The collection was photographed in interiors commemorating European history in the Palace of the Lords of Lithuania and the Palace of Versailles in Paris.

Laura:
“The space for the photo session was not chosen by chance, I wanted the virtual clothes I created to touch the era of the history of GDL Lithuania. We have a great history that has been tried to destroy for centuries. Now, its past, assembled from pieces and restored, can be discovered in the Palace of the Rulers of Lithuania.
For this I used the Palace of Versailles, known as the “pearl of all palaces”, after visiting both of them live this spring, I realized an important thing, the fashions of the nobility traveled from palace to palace, and the Vilnius Palace, in its meaning, was not inferior to Versailles, but, as it belongs to every country, it had the uniqueness provided by our native Lithuanian ornament. This is our glorious past, so we have something to be proud of and we must value it. The Lithuanian interiors of the LDK Palace of Lords perfectly convey the spirit of the times, and fit into the modern context of virtual fashion.
Although the style of my clothing collections as a designer is quite ascetic, I like minimalism and
sculpturality. This time I wanted more luxury, extravagance, I just liked to enjoy myself
interpretations of baroque, renaissance and gothic styles in modern virtual creations.
This is my interpretation of “Turn of the Ages”. ”

VAIDILUTE by Laura Daili (10)

Kolekcija „The Clash of Ages“ 2023

Mados namai „Laura Daili“

Dizainerė Laura Dailidėnienė

Modelis Diana Balaisyte „DUO Management“

Fotografuota Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose – Vilniuje, ir Versalio rūmuose – Paryžiuje.

Foto ir video Viktoras Dailidėnas

Projekto partneris – Lietuvos Kultūros taryba.

 

 

 

 

 

THE CLASH OF AGES

Posted on:

COLLECTION THE CLASH OF AGES

THE CLASH OF AGES

The clothing collection is inspired by the Lithuanian pattern. Recently, I have been researching the design and patterns of Lithuanian vintage ornamental fabric patterns. I was inspired by the beauty of the fabric patterns in the Lithuanian Textile Museum and archives. Using modern technologies, I created a collection of virtual garments, capturing the relief, spatial, textural and smooth tapestry weaving patterns in contemporary clothing.
Weaving in Lithuania has a very deep tradition. One of the most important elements in the creation and production of fabric is pattern, its abundance and importance. After all, every pattern and sign embodies a meaning and means the transmission of information in sign language.


In today’s world, ancient fabrics are often seen as outdated and out of step with the spirit of the times. I have bedspreads that were given to me by my grandmother, I cherish them and I want to bring them back to life by using them as the main inspiration for my clothing collection. Because it is ornament that keeps alive the deep connections between past and present.
Using modern technologies, I aim to make sense of the national ornament in new fabrics and colours, to interpret it creatively, and thus to form a patriotic and positive attitude towards the history of Lithuania and towards myself.
The fabric patterns with contemporary interpretations are created digitally, they are virtual garments and accessories, created in 3D format, they are volumetric and can be used visually in all directions.
As a fashion designer I am inspired by future perspectives, I like to create conceptual and purified fashion for youthful people. Digital fashion offers endless possibilities for creative self-expression and extravagance, where textures and fabrics that don’t even exist in reality can be applied. And yet, to create a realistic-looking virtual garment, you need a lot of professional experience. I started designing digital clothing in 2020, I have created several 3D clothing collections, and Laura Daili clothing is sold by one of the world’s largest virtual fashion stores – DRESSX.
The last collection “The clash of ages” is made of virtual fabrics such as digital velvet, digital silk, digital denim, digital fur, and the patterns are created by embroidering the surface of the fabrics with virtual 3D glass beads.
The collection was photographed in the interiors of the Lithuanian Palace of the Grand Dukes of Lithuania and the Palace of Versailles in Paris.
The location of the photo shoot was chosen by chance, as I wanted my virtual garments to touch the time of the history of Lithuania. We have a great history that has been tried to destroy for centuries. Now, its past can be found in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, reassembled and restored in pieces.
This spring, after seeing both of them in person, I realised an important thing: the fashion of the nobility travelled from palace to palace, and the Palace of Vilnius was not inferior to the Palace of Versailles in its significance, but, as it belongs to every country, it had a distinctive character, which is given by our native Lithuanian ornament. This is our great past, and we have much to be proud of and to appreciate. The Lithuanian interiors of the Palace of the Grand Ducal Palace perfectly capture the spirit of the times, and fit in today’s virtual fashion context.
Although my style as a designer is quite austere, I like minimalism and sculpturalism. This time I wanted more luxury and extravagance, and I just liked to enjoy the interpretation of Baroque, Renaissance and Gothic styles in a contemporary setting.
This is my interpretation of The Turn of the Century.

LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (1) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (15) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (14) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (13) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (11) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (12) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (10) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (9) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (7) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (8) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (6) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (5) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (3) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (4) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (1)

 

Drabužių kolekcija „ The clash of ages“ liet. „Amžių susidūrimas“ apima kelių skirtingų epochų susidūrimą.

Drabužių kolekcija yra įkvėpta lietuviško rašto. Pastaruoju metu tyrinėjau lietuviško senovinio ornamentinio audinio rašto dizainą bei piešinius. Mane įkvėpė Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejaus archyvuose laikomų tekstilės ir gobelenų raštų grožis. Pasitelkus šiuolaikines technologijas sukūriau virtualių drabužių kolekciją, perteikiau reljefinius, erdvinius, faktūrinius bei lygaus gobeleninio audimo raštus šių dienų drabužyje.

Audimas Lietuvoje turi labai gilias tradicijas. Vienas iš svarbiausių elementų kuriant ir gaminant audinį yra raštas, jo gausa ir svarba. Juk kiekvienas raštas ir ženklas įkūnija prasmę, reiškia informacijos perdavimą ženklų kalba.

Šiuolaikiniame pasaulyje dažnai į senovinius audinius yra žiūrima kaip į laiko dvasios neatitinkantį, atgyvenusį daiktą. Turiu savo močiutės dovanotas lovatieses, labai jas saugau ir tausoju, noriu prikelti naujam gyvenimui pasitelkdama jas kaip pagrindinį įkvėpimą savo drabužių kolekcijai. Nes būtent ornamentu yra palaikomi gyvi gilios praeities ir dabarties ryšiai.

Šiuolaikinėmis technologijomis siekiu įprasminti tautinį ornamentą naujuose audiniuose, spalvose, kūrybiškai jį interpretuoti, taip formuoti patriotišką bei pozityvų požiūrį į Lietuvos istoriją bei save.

Audinio raštai su šiuolaikinėmis interpretacijomis sukurti skaitmeniniu būdu – tai virtualūs rūbai bei aksesuarai, sukurti 3D formatu, – yra tūriniai, juos galima vizualiai naudoti visomis kryptimis.

Mane, kaip mados dizainerę, įkvepia ateities perspektyvos, mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą madą jaunatviškiems žmonėms. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei saviraiškai, ekstravagancijai, čia galima pritaikyti faktūras ir audinius, kurie realybėje net neegzistuoja. Ir vis tik norint sukurti realistiškai atrodantį virtualų drabužį, reikia turėti nemažai profesionalios patirties. Kurti skaitmeninius rūbus pradėjau 2020 metais, esu sukūrusi kelias 3D drabužių kolekcijas, „Laura Daili“ drabužiais prekiauja viena didžiausių pasaulyje virtualios mados parduotuvių – „DRESSX“.

Naujoji „The clash of ages“ kolekcija sukurta iš virtualių audinių, tokių kaip skaitmeninis aksomas, skaitmeninis šilkas, skaitmeninis džinsas, skaitmeninis kailis, audinių raštai sukurti audinio paviršių siuvinėjant virtualiais 3D stiklo karoliukais.

Kolekcija fotografuota Europos valdovų gyvenimą iliustruojančiuose interjeruose Lietuvos Valdovų rūmuose bei Versalio rūmuose Paryžiuje.

Fotosesijos erdvė pasirinkta neatsitiktinai, norėjau, kad mano kurti virtualūs rūbai prisiliestų prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais valdovus supusios aplinkos. Turime didingą istoriją, kurią šimtmečiais buvo bandoma sunaikinti. Dabar iš gabalėlių surankiotą ir atkurtą jos praeitį galima atrasti Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Tam pasitelkiau ir „visų rūmų perlu“ vadinamus Versalio rūmus. Šį pavasarį gyvai apžiūrėjus tiek vienus, tiek kitus, supratau svarbų dalyką, – aukštuomenės mados keliavo iš rūmų į rūmus, o Valdovų rezidencija Vilniuje savo reikšme, nenusileido Versaliui, tačiau, kaip ir priklauso kiekvienai šaliai, turėjo savitumą, kurį suteikia mūsų baltiškoji prigimtis. Tai mūsų didinga praeitis, todėl turime kuo didžiuotis ir privalome tai vertinti. Valdovų rūmų muziejaus interjerai puikiai perteikia praėjusių laikų dvasią, dera šiuolaikiniame virtualios mados kontekste.

Nors mano, kaip dizainerės, drabužių kolekcijų stilius yra gana asketiškas, mėgstu minimalizmą bei skulptūriškumą. Šį kartą norėjosi daugiau prabangos, ekstravagancijos, tiesiog patiko mėgautis baroko, renesanso ir gotikos stilių interpretacijomis šiuolaikinėje kūryboje.

Tokia mano „Amžių sandūros“ interpretacija.

 

 

Kolekcija „The clash of ages“ 2023

Mados namai „Laura Daili“

Dizainerė Laura Dailidėnienė

Modelis Diana Balaisyte „DUO Management“

Fotografuota Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose – Vilniuje, ir Versalio rūmuose – Paryžiuje

Foto ir video Viktoras Dailidėnas

Projekto partneris – Lietuvos Kultūros taryba.

 

 

LTK_Logotipas_Juodas(2)                                                                                                                                                                          VR_apvalus_logo_sp

 

LAURA DAILI & DressX

Posted on:

 

laura daili on the Moons

Skaitmeninė mada – tai mados industrijos ateitis.

broosh Anna - Copy

 

Rinkdamiesi skaitmeninį drabužį prisidedate prie taršos mažinimo, aplinkos švarinimo.

Mados namai “Laura Daili” prisideda prie ateities mados kūrimo 3D pasaulyje, kuris mažina cheminių atliekų panaudojimą gamybos metu, bei skatina naujus vartojimo įpročius. Skaitmeniniai drabužiai ateities vizija – tai tvari mada, kuri dalinai jau pritaikoma pramonėje realių drabužių gamyboje. Kadangi socialinių tinklų įtaka labai stipriai veikia aplinkos veiksnius, svarbios tampa asmenukės ir asmeniniai avatarai, video konferencijoms reikalingi vis nauji ir įdomesni rūbai. Norisi nustebinti. Todėl nuotraukos, video bei AR virtualios realybės akiniai su skaitmeniniu drabužiu savo socialinėse medijose taps neatsiejama ateitis.

Tikime, kad yra būdų sumažinti betikslį drabužių vartojimą, kuomet fizinis drabužis yra įsigyjamas dėl vienos nuotraukos. Tad sukūrėme skaitmeninių drabužių kolekciją, tam, kad vartotume tvariau. Reaguodami į pasaulines tendencijas po truputį keliamės ir į Metaverse bei NFT

“Mane, kaip mados dizainerę, įkvepia ateities perspektyvos, savo darbuose pristatau gamtai draugišką ir žmones gerbiančią madą, kur įkvėpimas semiasi iš kasdienybės.” Mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą madą jaunatviškiems žmonėms.

 

Laura Daili 3D clothes

Dizainerė Laura Dailidėnienė su skaitmeninias drabužias pradėjo dirbti 2020 metais, ir jau yra sukūrusi kelis šimtus 3D drabužių bei kelias drabužių kolekcijas. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei saviraiškai. Tai yra nepamainomas ir puikus būdas bendraujant dizaineriui su gamintoju, nes kuriant skaitmeninį drabužį tiksliai galima pavaizduoti technologines subtilybes, renderyje perteikti audinio faktūrą, jo storį, siūles, atspalvius bei raštą, nereikia kurti fizinių prototipų. Žinoma, kurdamas 3D drabužius dizaineris turi būti tikras profesionalas, turi išmanyti visą drabužio konstravimo principą, kadangi modeliuojant kartu kuriami ir techniniai gamybos lekalai. Drabužiai kurie yra sukurti su 3D pagalba lygiai tokie patys gali būti pagaminti ir fiziniu būdu, realybėje.

Prasidėjus pandemijai, susiklostė tokia situacija, dirbant su užsienio klientais bei gamyklomis reikėjo perteikti kuo aiškiau drabužių modelius. Tad sutelkus savo patirtį ir jėgas teko persikelti į virtualų pasaulį. Esu sukūrusi kelis savo skaitmeninius avatarus, pagal tam tikrus modelio išmatavimus, vienas modelis yra “Glassy Noire” kitas “Laura Daili 01” šioms stiklinėms mergaitėms ir kuriu savo drabužius. Be to avataras gali būti visų įmanomų dydžių nuo XXS iki XXXL todėl drabužio dydis neribojamas.

Virtualiame pasaulyje yra daug laisvės saviraiškai ir ekstravagancijai. Juk kaip įdomu dirbti su tokiais audinias kaip skaitmeninis šilkas, skaitmeninė vilna, ar skaitmeninis stiklas, arba faktūromis ir audiniais, kurie nealybėje net neegzistuoja. Žinoma, tokia kūryba tikrai atima daug laiko ir pastangų, ir reikia ne vienerių metų tai gerai įvaldyti. Tai, kad skaitmeninė mada lietuviškos informacijos padangėje dar yra ganėtinai naujas reiškinys, paliudija ir tai, kad praeitą vasarą, vienas lietuviškas žurnalas atsisakė publikuoti į mados tendencijų skiltį mano kolekciją su skaimeninias drabužiais, pagrindė tuo, kad per daug novatoriška, skaitytojai nesupras, todėl teko apsiriboti mados fotosesija.

“Laura Daili” skaitmeniniai drabužiai yra mano stiliui būdingų skulptūriškų formų, įdomių audinių, raštų bei derinami su netikėtomis stiklo detalėmis.

Stiklas kolekcijose neatsitiktinai, nes Lauros vyras Viktoras Dailidenas yra stiklo menininkas, plataus spektro kūrėjas, jie kartu jau daug metų vykdo įvairius meno ir mados projektus. Viktoras skaitmeniniame mados namų “Laura Daili” pasaulyje kartu yra video ir grafikos dizaineris.

Pernai metais pradėjau bendradarbiauti su pirmąja pasaulyje skaitmeninės mados svetaine DressX įkurta Kalifornijoje, šios svetainės įkūrėjos Ukrainietės Daria Šapavalova, ir Natalia Modenova pakvietė prisijungti su savo kolekcija, tad jau pirmają karo Ukrainoje dieną sukūriau skaitmeninę kolekciją ir prisijungiau prie projekto “Support Ukraine Collection”. Kas žino, gal DressX taps naujuoju Net-a-porter ar Farfetch. Nes vos per pora metų įkurta skaitmeninė mados svetainė pritraukė milijonines JAV investicijas.

Pastaroji mados namų “Laura Daili” kolekcija pavadinimu “Blue – Yellow Fashion Fighter” skirta paremti karo niokojamai Ukrainai. Visi surinkti pinigai nuo paradavimų įsigyjant 3D “Laura Daili” drabužius per DressX svetainę keliauja tiesiogiai Ukrainai paremti.

“Laura Daili” nuoširdžiai išreiškia paramą Ukrainos žmonėms. Aš tikrai tikiu laisva Ukraina ir jos drąsiais žmonėmis!

Panašiu principu pajamas paramai renkame ir pas save internetiniame puslapyje www.lauradaili.com, kur yra galimybė įsigyti skaitmeninį drabužį iš specialios dizainerės kolekcijos.

Stengiamės pagal išgalias padėti visiems, kam reikia pagalbos, esame griežtai prieš karą. Tad kviečiame įsigyti 3D dizainerio sukurtą drabužį, taip paremti nekaltus Ukrainos žmones.

Šiuo metu ruošiamas pristatymas kartu su Dressx cryptofashionweek , dizainerė planuoja ir ne vieną virtualų kolekcijos pristatymą Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse.

 

 

 

black star3

 

on the moon laura daili

 

 

- first never follows -

3D CLOTHES BY LAURA DAILI

Posted on:

It’s became possible.

Laura Daili 3D clothes

“Laura Daili” nuoširdžiai išreiškia paramą Ukrainos žmonėms. Aš tikrai tikiu laisva Ukraina ir jos drąsiais žmonėmis!

Laura Daili – Lietuvių dizainerė, kurios drabužius dėvi jaunatviška ir drąsi asmenybė.

“Mane, kaip mados dizainerę, įkvepia paprasti dalykai, savo darbuose pristatau gamtai draugišką ir žmones gerbiančią madą, kur įkvėpimas semiasi iš kasdienybės. Savo darbuose tyrinėju baltiškąjį nuosaikumą, estetiką. Mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą madą jaunatviškiems žmonėms.”

Su skaitmeniniais 3D drabužiais pradėjau dirbti 2020 m. ir man tai labai patinka, jau esu sukūrusi kelias drabužių kolekcijas.

Tai mados industrijos ateitis. Tikrai smagu dirbti su tokiais audiniais kaip skaitmeninis šilkas, skaitmeninė vilna ar skaitmeninis stiklas!

Mano skaitmeniniai drabužiai yra mano stiliui būdingų skulptūriškų formų, įdomių audinių bei derinami su netikėtomis stiklo detalėmis.

Stiklas kolekcijose neatsitiktinai, nes Lauros vyras Viktoras Dailidenas yra stiklo menininkas, jie kartu vykdo įvairius meno ir mados projektus.

 

Kaip tai veikia?

Skaitmeniniai drabužiai ateities vizija – nuotraukos naudojamos savo socialinėse medijose, Instagram, FB ir savo asmeniniams tikslams.

“Laura Daili” avataras “Glassy Noire” gali būti visų įmanomų dydžių nuo XXS iki XXXL todėl drabužio dydis neribojamas.

Jūs isigyjate 1 ypatingą nuotrauką, kurioje Jūs pasipuošiate su pasirinktu dizainerio drabužiu!

Atsiųsk emailu Lauradailiofficial@gmail.com savo nuotrauką. Nuotrauka turi būti geros kokybės nuo 1MB iki 25MB su geru apšvietimu, stovima padėtis, pageidaujama su prigludusiu rūbu. Gavę jūsų nuotrauką emailu, jus aprengsime skaitmeniniu 3D drabužiu ar jūsų pasirinktu 3D aksesuaru.

Jūsų pasirinktą stilių su 3D drabužiu jums išsiųsime atgal. (asmeninę informaciją bei anonimiškumą garantuojame).

Pirkdami mūsų e-parduotuvėje skaitmeninį 3D drabužį ar aksesuarą jį įsigyjate tik skaitmeniniame formate.

Blue Yellow_2 Blue Yellow_4 Blue Yellow_5 Blue Yellow_7 Blue Yellow_167

Mados namai “Laura Daili” prisideda prie ateities mados kūrimo, 3D pasaulyje, kuris mažina cheminių atliekų panaudojimą gamybos metu.

Tikime, kad yra būdų sumažinti betikslį drabužių vartojimą, kuomet fizinis drabužis yra įsigyjamas dėl vienos nuotraukos. Tad sukūrėme skaitmeninių drabužių kolekciją, tam, kad vartotume tvariau. Reaguodami į pasaulines tendencijas po truputį keliamės ir į Metaverse.

Dizainerė Laura Dailidėnienė su skaitmeninias drabužias pradėjo dirbti 2020 metais, ir jau yra sukūrusi kelias drabužių kolekcijas.

Pastaroji jos kolekcija pavadinimu “Blue – Yellow Fashion Fighter” skirta paremti karo niokojamai Ukrainai.

80% (atskaičius mokesčius)  nuo pardavimų keliauja paramai Ukrainai, paramos fondui  VšĮ „Mėlyna ir geltona“ – Welcome (blue-yellow.lt).

Stengiamės pagal išgalias padėti visiems, kam reikia pagalbos, esame griežtai prieš karą. Tad kviečiame įsigyti skaitmeninį dizainerio sukurtą drabužį, taip paremti nekaltus žmones.

3D Clothes   Chanel Youtube Laura Daili

 

BLUE YELLOW

Posted on:

This time Laura Daili avatar “Noire Glassy” dressed “BLUE & YELLOW”  in “Support Ukraine Collection” DressX

PrayforUkraine, Laura Daili Pray For Ukraine , Laura Daili Laura Daili BLUE YELLOW (1) Laura Daili BLUE YELLOW (2) Laura Daili BLUE YELLOW (3) Laura Daili BLUE YELLOW (4)

3d laura daili_slava ukraina fashion fighter

We support Ukraine! Half of the amount for the purchase of this jewelry is allocated to the support fund Public Institution “Blue and Yellow” - NGO Blue/Yellow – Blue-Yellow  Let spring begin with hope, and the jewelry you purchase will always remind you of your noble heart. 

Laura Daili Jewelry  1/2 support, European Democratic Brave Nation – Ukraine  UA flag

#fashionfighter #SlavaUkraine!  stay strong!  until the  Freedom !!

The Ghost of Kyiv

 

ŠVIESOS ARCHITEKTŪRA

Posted on:

ŠVIESOS ARCHITEKTURA STIKLAS VITRAZAS (2)

Išleistas ilgai lauktas vitražo, meninio ir architektūrinio stiklo kūrinių albumas „Šviesos architektūra“. Naujo albumo, viename leidinyje pristatančio Lietuvoje kuriančius vitražo menininkus, nebuvo daugiau nei keturis dešimtmečius, rašoma leidinio projekto vadovės ir sudarytojos Editos Radvilavičiūtės-Utarienės pranešime žiniasklaidai.

 

ŠVIESOS ARCHITEKTURA STIKLAS VITRAZAS 2021 (3)ŠVIESOS ARCHITEKTURA STIKLAS VITRAZAS 2021 (4)

Per tą laiką daug kas pasikeitė, jau tris dešimtmečius Lietuva nepriklausoma. Kardinaliai kintant pastatų architektūrai, keičiantis meno sampratai, kito ir vitražo menas. Smagu, kad šios srities dailininkų tikėjimas, didžiulis darbas, eksperimentai, novatoriškos idėjos padėjo jam atlaikyti visus išbandymus ir eiti koja kojon su laiku. Neretai nustembama, išvydus originalias, atspindinčias šiuolaikinio meno tendencijas ir harmoningai į architektūrą įsiliejančias vitražo, meninio ir architektūrinio stiklo kompozicijas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vitražai, meninio, architektūrinio stiklo kūriniai viešosiose ar privačiose architektūrinėse erdvėse buvo kuriami ir toliau, o prie vyresnės kartos prisijungė ir jaunesnioji. Leidinyje „Šviesos architektūra“ pristatyti kūriniai aptariami profesionalios menotyros lygmeniu, taip siekiant atkreipti kultūros istorikų, menotyrininkų dėmesį ir skatinti tolesnį domėjimąsi bei išsamias mokslines studijas.

Albumą sudaro trys dalys. Pirmoje – vizualiojoje dalyje – publikuojami nepriklausomoje Lietuvoje (su mažomis išimtimis) sukurti vitražo, meninio ir architektūrinio stiklo darbai, skirti viešųjų ir privačių erdvių interjerui ir eksterjerui. Antroje dalyje apžvelgiama Lietuvos vitražo mokyklos raida ir dailininkai, formavę šią mokyklą.

Trečioje dalyje pristatomos dailininkų kūrybinės biografijos, pateikiama informacija apie šių menininkų stiklo ir vitražo kūrinius architektūrinėse erdvėse. Taip pat įtrauktos šiandien dirbančių ir kūrėjams talkinančių vitražo meistrų (norinčiųjų) biografijos.

Leidinyje supažindinama daugiau nei su 50 įvairių kartų autorių, tai – Atkočiūtė Sandra, Austė Lina, Baginskienė Gintautėlė Laimutė, Baublys Nerijus, Bružas Bronius, Bulavas Stanislovas Rolandas, Cicėnas Pijus, Cvirka Rokas, Dailidėnas Viktoras, Dumčius Gintaras, Grybaitė Rasa, Gutauskas Simonas, Gutauskas Valmantas, Ignatavičius Domas, Katenskij Olegas, Kaubrys Jaunius Erikas, Kraujelis Gintaras, Kriukas Remigijus, Lipaitė Rūta, Markevičius Albinas, Markūnas Eimutis, Matonis Vincas, Meidus Ignas, Mickevičiūtė Ilona, Mirinavičius Žydrūnas, Mulevičienė Dalia, Mulevičius Rimvydas.

Taip pat: Paltanavičiūtė Ieva, Paulauskas Vygantas, Peleckas Ričardas, Pocius Liudvikas, Potet Laura, Radvilavičiūtė-Utarienė Edita, Rakauskaitė Eglė, Rimkevičienė Daina, Rimkevičius Artūras, Surgailis Andrius, Šatūnas Gerardas Raitas, Šatūnas Konstantinas Eugenijus, Šlipavičius Rimas, Švarlys Vytautas, Truskaitė Dalia Ona, Uzdilaitė Jurga, Vaičienė Julija, Valiūtė Eglė, Vilutytė Nijolė, Žemaitytė Skirmantė.

Neužmiršti ir jau anapilin išėję kūrėjai – prof. Morkūnas Kazimieras, prof. Dovydėnas Algirdas, Lipienė Irena, Janulionis Vytautas, Drebickaitė Silvija, Teišerskytė-Stoškienė Jolanta, nepriklausomybės laikotarpį praturtinę savo kūrybiniais sumanymais.

„Širdingai dėkoju menotyrininkams Žydrūnui Mirinavičiui, Nijolei Nevčesauskienei ir Evelinai Januškaitei-Krupavičei, nuoširdžiai talkinusiems įgyvendinant šį projektą: atrenkant kūrinius, konsultuojantis įvairiais iškilusiais klausimais ir rašant tyrimų tekstus. Ačiū fotografui ir dizaineriui Andriui Grigalaičiui už kūrybišką šio leidinio maketavimą ir kūrinių, išsibarsčiusių po visą Lietuvą, fotografavimą“, – rašoma pranešime.

„Ačiū tariu kūrinių atrankos komisijoje talkinusiems ekspertams prof. habil. dr. Aleksandrai Aleksandravičiūtei, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui architektui Ričardui Krištapavičiui. Dėkoju kalbos redaktorei Jurgitai Jasiūnienei už kruopštų knygos tekstų redagavimą, vertėjoms Kristinai Kudriašovai ir Giedrei Karpinskaitei už tikslius vertimus“, – rašo E. Radvilavičiūtė-Utarienė.

ŠVIESOS ARCHITEKTURA STIKLAS VITRAZAS 2021 (5) ŠVIESOS ARCHITEKTURA STIKLAS VITRAZAS 2021 (7) rpt rpt

Tekstas lrt.lt  (https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1386458/isleistas-ilgai-lauktas-vitrazo-meno-albumas-stiklo-kuriniai-prakalbina-ir-ikvepia-zmogu)

The KINKS and Lithuanian girl Rasa

Posted on:

I never thought it was important and that it was interesting to someone.

I don’t like to brag anyway, but i feel obligated. And inspired by others I want to share a beautiful story of my mother family.

Do you know this song?

And this rock band?

Yes, these are ‘The Kinks’ real competitors of ‘The Beatles’ and Ray & Dave Davies is often referred to as “the godfather of Britpop kinks david bowie

My aunt Rasa Dičpetris played an important role in this band, was the back vocalist, longtime soul of the band, wife and inspiration of Ray Davies. Her romantic love story inspires, she celebrated her wedding with Ray Davies according to Lithuanian traditions, she wore a wedding dress printed in Lithuanian patterns. I am proud of Rasa that she cherishes the Lithuanian language and is a patriot.

Although she was born in Germany and lived in England all her life, she is fluent in Lithuanian. I understand that such inspiration comes from generation to generation, it is her parents who have instilled such embodied patriotism in her. Rasa’s father, Aleksandras Dičpetris, the brother of my grandfather’s  exile of the Soviet Union, Ignas Dičpetris, was a poet, writer and public figure. One of A. Dičpetris’ books “Lithuania in Our Homeland” is kept in the archives of Vilnius University. link ..

My mother Laima Dičpetrytė with Rasa Dičpetris are cousins ​​and good friends, so she often visited Bradford, England, where Rasa lived with her family. I have many beautiful memories from my childhood. Being in England, during the Lithuanian rebirth is very special and significant. Rasa’s role in the world of rock music is considerable, being a musician herself and having a good voice, she gave Kinks a softened line, songs …. as Ray himself said, created in the very flowering of the band, performed with love and passion. link ..

Many music critics and fans of The Kinks note Rasa’s “invisible” contribution. I know that Rasa wanted to come to Lithuania, she wanted to see her father’s homeland, but she couldn’t do it – so I have a dream to bring Rasa to Lithuania and show her our country.

rasa dičpetryte and ray davies   Rasa and Ray Davies

Rasa and Ray Davies

Rasa Dičpetris and Ray Davies Rasyte Didzpetris The Kinks

 

Ray Davies and prince Charles

Ray Davies Knighted by Prince Charles   Now King Charles IIIRay Davies Luisa (1)

Sir Ray Davies  and Rasa Dicpetris daughters Louisa and Victoria (my second cousins)  2017

Niekada negalvojau, kad tai yra svarbu ir kad kažkam įdomu.

Šiaip nemėgstu girtis, tačiau jaučiu pareigą, bei paskatinta kitų noriu pasidalinti gražia savo šeimos (mamos giminės) istorija. Muzikos istorijoje svarbią ir garbingą vietą užima roko grupė “The Kinks”  Jie talpinami šalia “The Beatles” ir “The Rolling Stones”

the rolling stones, the kinks, the who, hermans hermits poster the kinks rasa dicpetris

Mano teta Rasa Dičpetris šioje grupėje atliko svarbų vaidmenį, buvo back vokalas, ilgametė grupės siela, Ray Davies žmona ir įkvėpėja.

Jos romantiška meilės istorija įkvepia, savo vestuves su Ray Davies ji šventė pagal lietuviškas tradicijas, dėvėjo lietuviškais raštais margintą vestuvinę suknelę.

Rasa Dicpetryte Didzpetris Dicpetri and Ray Davies The Kinks

Didžiuojuosi Rasa, kad ji puoselėja lietuvių kalbą, yra patriotė. Nors gimusi ir visą gyvenimą pragyvenusi Anglijoje, laisvai kalba lietuviškai. Suprantu, kad toks įkvėpimas ateina iš kartos į kartą, būtent tėvai jai įskiepijo tokį patriotiškumą.

330px-Aleksandras_Dičpetris

Rasa Davies Dicpetris father Aleksandras Dičpetris Rasos tėvas, mano senelio tremtinio Igno Dičpetrio brolis Aleksandras Dičpetris buvo poetas, rašytojas, visuomenės veikėjas, karo metais kartu su šeima iš Lietuvos išsikraustė į Vokietiją, ten tapo lietuvių mokyklos direktoriumi, vėliau persikraustė gyventi į Angliją.

Viena iš senelio brolio A. Dičpetrio knygų “Lietuva Tėvyne mūsų” saugoma VU archyvuoseAleksandras Dicpetris Lietuva Tevyne Musu mano mama Laima Dičpetrytė su Rasa Dičpetis yra pusseserės ir geros draugės, tad dažnai viešėdavo anglijoje Bradforde, kur Rasa su šeima ir gyveno. Turiu daug gražių prisiminimų iš vaikystės.. Būti Anglijoje, Lietuvos atgimimo laikotarpiu labai ypatinga ir reikšminga.

Rasos vaidmuo roko muzikos pasaulyje nemažas, pati būdama muzikali ir turėdama gerą balsą ji grupei ‘The Kinks’ suteikė sušvelnintą braižą, dainos “Sunny Afternoon” , “Waterloo sunset”, “Stop your Sobbing”, “Death of a Clown”… kaip ir pats Ray pasakojo sukurtos pačiame grupės žydėjime, atliktos su meile ir užsidegimu. link..

Apie Rasą netyla kalbos ir jos biografijos paieškos, muzikos gerbėjų forumuose , rašomi analitiniai straipsniai . Daugelis muzikos kritikų ir The Kinks gerbėjų pastebi “nematomą” Rasos įnašą.  -”So… that looks to me like confirmation of my hunch. Rasa Davies contributed both lyrically and melodically to the songwriting during the time of the Kinks’ greatest records. And once she stopped doing that, Ray Davies never wrote another truly great song again. I think that’s enough evidence for me to say that the Kinks’ greatest records weren’t written by the genius Ray Davies, but by the genius songwriting team of Ray and Rasa Davies.” – Andrew Whickey

the kinks and rasa dicpetris davies   Rasa Dičpetris (1) Rasa Dičpetris (2)   Beje jau senokai kuriami filmai apie “The Kinks” viename jų Rasos vaidmenį vaidina aktorė Juno Temple link..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lithuania is always in Rasa Davies Didzpetris mind. Summer holiday we met Rasa in Canary islands.

It was a great pleasure to meet her live and listen to her stories and life advice OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laura Dailidėnienė ir Rasa Dičpetris (Rasa Dicpetri Davies)  Kanarų salose. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O čia  bei Viktoras Dailidenas susitikome su Rasa ir jos dukra Kamile,  Tenerifėje, Kanarų salose, kur ji tuo metu ir žiemojo.

Žinau, kad Rasa norėjo atvykti į Lietuvą, norėjo pamatyti savo tėvelio gimtinę, tačiau taip ir nepavykdavo padaryti, – tad turiu svajonę, arsivežti Rasą į Lietuvą, ir parodyti mūsų šalį.