Archive for July, 2022

THE CLASH OF AGES

Posted on:

COLLECTION THE CLASH OF AGES

THE CLASH OF AGES

The clothing collection is inspired by the Lithuanian pattern. Recently, I have been researching the design and patterns of Lithuanian vintage ornamental fabric patterns. I was inspired by the beauty of the fabric patterns in the Lithuanian Textile Museum and archives. Using modern technologies, I created a collection of virtual garments, capturing the relief, spatial, textural and smooth tapestry weaving patterns in contemporary clothing.
Weaving in Lithuania has a very deep tradition. One of the most important elements in the creation and production of fabric is pattern, its abundance and importance. After all, every pattern and sign embodies a meaning and means the transmission of information in sign language.


In today’s world, ancient fabrics are often seen as outdated and out of step with the spirit of the times. I have bedspreads that were given to me by my grandmother, I cherish them and I want to bring them back to life by using them as the main inspiration for my clothing collection. Because it is ornament that keeps alive the deep connections between past and present.
Using modern technologies, I aim to make sense of the national ornament in new fabrics and colours, to interpret it creatively, and thus to form a patriotic and positive attitude towards the history of Lithuania and towards myself.
The fabric patterns with contemporary interpretations are created digitally, they are virtual garments and accessories, created in 3D format, they are volumetric and can be used visually in all directions.
As a fashion designer I am inspired by future perspectives, I like to create conceptual and purified fashion for youthful people. Digital fashion offers endless possibilities for creative self-expression and extravagance, where textures and fabrics that don’t even exist in reality can be applied. And yet, to create a realistic-looking virtual garment, you need a lot of professional experience. I started designing digital clothing in 2020, I have created several 3D clothing collections, and Laura Daili clothing is sold by one of the world’s largest virtual fashion stores – DRESSX.
The last collection “The clash of ages” is made of virtual fabrics such as digital velvet, digital silk, digital denim, digital fur, and the patterns are created by embroidering the surface of the fabrics with virtual 3D glass beads.
The collection was photographed in the interiors of the Lithuanian Palace of the Grand Dukes of Lithuania and the Palace of Versailles in Paris.
The location of the photo shoot was chosen by chance, as I wanted my virtual garments to touch the time of the history of Lithuania. We have a great history that has been tried to destroy for centuries. Now, its past can be found in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, reassembled and restored in pieces.
This spring, after seeing both of them in person, I realised an important thing: the fashion of the nobility travelled from palace to palace, and the Palace of Vilnius was not inferior to the Palace of Versailles in its significance, but, as it belongs to every country, it had a distinctive character, which is given by our native Lithuanian ornament. This is our great past, and we have much to be proud of and to appreciate. The Lithuanian interiors of the Palace of the Grand Ducal Palace perfectly capture the spirit of the times, and fit in today’s virtual fashion context.
Although my style as a designer is quite austere, I like minimalism and sculpturalism. This time I wanted more luxury and extravagance, and I just liked to enjoy the interpretation of Baroque, Renaissance and Gothic styles in a contemporary setting.
This is my interpretation of The Turn of the Century.

LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (1) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (15) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (14) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (13) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (11) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (12) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (10) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (9) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (7) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (8) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (6) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (5) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (3) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (4) LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (1)

 

Drabužių kolekcija „ The clash of ages“ liet. „Amžių susidūrimas“ apima kelių skirtingų epochų susidūrimą.

Drabužių kolekcija yra įkvėpta lietuviško rašto. Pastaruoju metu tyrinėjau lietuviško senovinio ornamentinio audinio rašto dizainą bei piešinius. Mane įkvėpė Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejaus archyvuose laikomų tekstilės ir gobelenų raštų grožis. Pasitelkus šiuolaikines technologijas sukūriau virtualių drabužių kolekciją, perteikiau reljefinius, erdvinius, faktūrinius bei lygaus gobeleninio audimo raštus šių dienų drabužyje.

Audimas Lietuvoje turi labai gilias tradicijas. Vienas iš svarbiausių elementų kuriant ir gaminant audinį yra raštas, jo gausa ir svarba. Juk kiekvienas raštas ir ženklas įkūnija prasmę, reiškia informacijos perdavimą ženklų kalba.

Šiuolaikiniame pasaulyje dažnai į senovinius audinius yra žiūrima kaip į laiko dvasios neatitinkantį, atgyvenusį daiktą. Turiu savo močiutės dovanotas lovatieses, labai jas saugau ir tausoju, noriu prikelti naujam gyvenimui pasitelkdama jas kaip pagrindinį įkvėpimą savo drabužių kolekcijai. Nes būtent ornamentu yra palaikomi gyvi gilios praeities ir dabarties ryšiai.

Šiuolaikinėmis technologijomis siekiu įprasminti tautinį ornamentą naujuose audiniuose, spalvose, kūrybiškai jį interpretuoti, taip formuoti patriotišką bei pozityvų požiūrį į Lietuvos istoriją bei save.

Audinio raštai su šiuolaikinėmis interpretacijomis sukurti skaitmeniniu būdu – tai virtualūs rūbai bei aksesuarai, sukurti 3D formatu, – yra tūriniai, juos galima vizualiai naudoti visomis kryptimis.

Mane, kaip mados dizainerę, įkvepia ateities perspektyvos, mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą madą jaunatviškiems žmonėms. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei saviraiškai, ekstravagancijai, čia galima pritaikyti faktūras ir audinius, kurie realybėje net neegzistuoja. Ir vis tik norint sukurti realistiškai atrodantį virtualų drabužį, reikia turėti nemažai profesionalios patirties. Kurti skaitmeninius rūbus pradėjau 2020 metais, esu sukūrusi kelias 3D drabužių kolekcijas, „Laura Daili“ drabužiais prekiauja viena didžiausių pasaulyje virtualios mados parduotuvių – „DRESSX“.

Naujoji „The clash of ages“ kolekcija sukurta iš virtualių audinių, tokių kaip skaitmeninis aksomas, skaitmeninis šilkas, skaitmeninis džinsas, skaitmeninis kailis, audinių raštai sukurti audinio paviršių siuvinėjant virtualiais 3D stiklo karoliukais.

Kolekcija fotografuota Europos valdovų gyvenimą iliustruojančiuose interjeruose Lietuvos Valdovų rūmuose bei Versalio rūmuose Paryžiuje.

Fotosesijos erdvė pasirinkta neatsitiktinai, norėjau, kad mano kurti virtualūs rūbai prisiliestų prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais valdovus supusios aplinkos. Turime didingą istoriją, kurią šimtmečiais buvo bandoma sunaikinti. Dabar iš gabalėlių surankiotą ir atkurtą jos praeitį galima atrasti Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Tam pasitelkiau ir „visų rūmų perlu“ vadinamus Versalio rūmus. Šį pavasarį gyvai apžiūrėjus tiek vienus, tiek kitus, supratau svarbų dalyką, – aukštuomenės mados keliavo iš rūmų į rūmus, o Valdovų rezidencija Vilniuje savo reikšme, nenusileido Versaliui, tačiau, kaip ir priklauso kiekvienai šaliai, turėjo savitumą, kurį suteikia mūsų baltiškoji prigimtis. Tai mūsų didinga praeitis, todėl turime kuo didžiuotis ir privalome tai vertinti. Valdovų rūmų muziejaus interjerai puikiai perteikia praėjusių laikų dvasią, dera šiuolaikiniame virtualios mados kontekste.

Nors mano, kaip dizainerės, drabužių kolekcijų stilius yra gana asketiškas, mėgstu minimalizmą bei skulptūriškumą. Šį kartą norėjosi daugiau prabangos, ekstravagancijos, tiesiog patiko mėgautis baroko, renesanso ir gotikos stilių interpretacijomis šiuolaikinėje kūryboje.

Tokia mano „Amžių sandūros“ interpretacija.

 

 

Kolekcija „The clash of ages“ 2023

Mados namai „Laura Daili“

Dizainerė Laura Dailidėnienė

Modelis Diana Balaisyte „DUO Management“

Fotografuota Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose – Vilniuje, ir Versalio rūmuose – Paryžiuje

Foto ir video Viktoras Dailidėnas

Projekto partneris – Lietuvos Kultūros taryba.

 

 

LTK_Logotipas_Juodas(2)                                                                                                                                                                          VR_apvalus_logo_sp