Posts Tagged ‘DressX’

CUSTOMERS ARE CHECKING THE LIMITS

Posted on:

Laura Daili  customers are checking the limits in real vs  3D metaworld.

Vilma (8) - Copy

 

3D clothes are a great alternative to real clothes, when you only need an impressive photo on social networks. 

 

One favorite dress – Laura Daili “Bubbled dress” / “Stiklas Crystal Dress” 

Droplet Glaze

@callmemorfar

Screenshot (717) Vilma (4) - Copy

laura daili metafashion (13) 3d laura daili_529

 

 

DRESS FOR QUEEN

Posted on:

“Laura Daili” suknelės įgavo kilmingųjų vardus ir taip reprezentuoja Lietuvą Kalifornijos Silicio slėnyje.

ALDONA by Laura Daili (1)

Skaitmeninė mada – tai mados industrijos ateitis. Mada visada seka naujoves, Metavisata ne išimtis.

Kadangi susidomėjimas skaitmeniniais 3D drabužiais labai auga, panašu kad ir mados pramonė vystysis pagal naujai užduotą kryptį..

Dizainerė Laura Dailidėnienė naujausią 3D drabužių kolekciją “The Clash of Ages“ pristatė didžiausioje pasaulyje skaitmeninėje mados platformoje DRESSX įsikūrusioje Kalifornijoje,kurioje prisistato ir drabužių kolekcijomis prekiauja dizaineriai iš viso pasaulio.Pastarojoje dizainerė yra vienintelė atstovė iš Lietuvos.

Internetinėje virtualios mados parduotuvėje dizainerių kurtus skaitmeninius drabužius galima įsigyti. O susiklosčius aplinkybėms – susitelkus galima ir padėti, pavyzdžiui šį pavasarį karo pradžioje, tokiu būdu didelę paramą Ukrainai skyrė ir 3D rūbais apsirengė tokios superžvaigždės kaip Madona, Elonas Muskas, Cher, RedHotChilliPeppers, Milla Jovovich, Adele, ir kt.

Laura Dailidėnienė buvo viena pirmųjų kuri prisijungė prie paramos “Support Ukraine Collection” ir neatlygintinai skyrė savo kolekciją pavadinimu “Blue Yellow / Fashion Fighter”.

3d laura daili_slava ukraina fashion fighter

Laura:
“Naujos technologijos po truputį pasiekia visus, todėl yra nuostabu dalyvauti šiame procese ir kurti
ateitį kartu su pasaulyje lyderiaujančiais dizaineriais, tyrinėjančiais žmogaus kūrybines ribas, tokiais
kaip Balenciaga, Prada ir daugeliu kitų, jau esančių šioje skaitmeninės mados platformoje.”

Virtualiam pasauliui kuriami skaitmeniniai 3D rūbai nuo fantastinių, avangardinių iki realistiškų,
turinčių visas detales naudojamas realiame pasaulyje. Dalinami arba parduodami pakvietimai, vyksta
suplanuoti “3D fashion Show” pristatymai, Crypto Fashion Week, prekyba NFT drabužiais.
Galima sukurto ir sukonstruoto 3D drabužio duomenis perprogramuoti ir išskleisti iki natūralių lekalų,
tokiu būdu yra galimybė labai tiksliai atkartotį tą patį rūbą realiame pasaulyje, ir pradėti jo gamybą.
Viskas prisitaiko prie žmogaus kūno išmatavimų, todėl rengiantis skaitmeniniu drabužiu, nesvarbu
XS, ar XXXL dydį nešiojate.

Laura:

„Mane, kaip mados dizainerę įkvepia ateities perspektyvos, mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą
madą jaunatviškiems žmonėms. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei
saviraiškai, ekstravagancijai, čia galima pritaikyti faktūras ir audinius kurie realybėje net neegzistuoja.
Ir vis tik norint sukurti realistiškai atrodantį virtualų drabužį, reikia turėti nemažai profesionalios
patirties, ir tai man labai padeda. Kurti skaitmeninius rūbus pradėjau 2020 metais, esu sukūrusi kelis
šimtus drabužių, bei jau turiu kelias 3D drabužių kolekcijas.“
.
Drabužių kolekcija „ The Clash of Ages“ liet. „Amžių susidūrimas“ yra istorinės tematikos, apima kelių
skirtingų epochų susidūrimą ir yra įkvėpta lietuviško audinio rašto. Kolekcija sukurta iš virtualių
audinių, tokių kaip skaitmeninis aksomas, šilkas, džinsas, kailis, audinių raštai sukurti audinio paviršių
siuvinėjant virtualiais 3D stiklo karoliukais. Tai virtualūs rūbai bei aksesuarai, sukurti 3D kūrimo
programomis.

Laura:
„Mane įkvėpė Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejaus archyvuose laikomų tekstilės ir
gobeleninių audinių raštų grožis. Pasitelkus šiuolaikines technologijas siekiau įprasminti tautinį
ornamentą naujuose audiniuose, spalvose, kūrybiškai jį interpretuoti.
Šią kolekciją susiejau su Lietuvos praeitimi, todėl visi „LDK“ temai sukurti kolekcijos drabužiai turi
kilmingųjų lietuvos moterų vardus, tokius kaip Morta, Elžbieta, Barbora, Bona, Birute, Aiguste,
Gaudemunda, Aldona, Daumile, Ona, Vaidilute, Ringaile ir kt. Tai buvę mūsų tautos istoriniai
personažai. Tokiu būdu naujai besikuriančiame informaciniame virtualiame pasaulyje bandau skleisti
lietuvybę ir garsiai kalbėti apie didingą jos praeitį.“

Kolekcija fotografuota europos istoriją menančiuose interjeruose Lietuvos Valdovų Rūmuose bei
Versalio rūmuose Paryžiuje.

Laura:
„Fotosesijos erdvė pasirinkta neatsitiktinai, norėjau, kad mano kurti virtualūs rūbai prisiliestų prie LDK
Lietuvos istorijos laikmečio. Turime didingą istoriją, kurią šimtmečiais buvo bandoma sunaikinti.
Dabar iš gabalėlių surankiotą ir atkurtą jos praeitį galima atrasti Lietuvos Valdovų rūmuose.
Tam pasitelkiau „visų rūmų perlu“ vadinamus Versalio rūmus, šį pavasarį gyvai apžiūrėjus tiek vienus
tiek kitus, supratau svarbų dalyką, aukštuomenės mados keliavo iš rūmų į rūmus, o Vilniaus Rūmai
savo reikšme, nenusileido Versaliui, tačiau, kaip ir priklauso kiekvienai šaliai, turėjo savitumą, kurį
suteikia mūsų gimtasis Lietuviškas ornamentas. Tai mūsų didinga praeitis, todėl turime kuo didžiuotis
ir privalome tai vertinti. LDK Valdovų Rūmų Lietuviški interjerai puikiai perteikia laikmečio dvasią, ir
dera šiuolaikiniame virtualios mados kontekste.
Nors mano kaip dizainerės drabužių kolekcijų stilius yra gana asketiškas, mėgstu minimalizmą bei
skulptūriškumą. Šį kartą norėjosi daugiau prabangos, ekstravagancijos, tiesiog patiko mėgautis
baroko, renesanso ir gotikos stilių interpretacijomis šiuolaikinėje virtualioje kūryboje.
Tokia mano „Amžių sandūros“ interpretacija. „

AGNIETĖ

AGNIETE by Laura Daili (1) AGNIETE by Laura Daili (2)

AIGUSTĖ

AIGUSTE by Laura Daili (1) AIGUSTE by Laura Daili (2) AIGUSTE by Laura Daili (20)

ALDONA

ALDONA by Laura Daili (1) ALDONA by Laura Daili (4) ANASTAZIJA

ANASTAZIJA by Laura Daili (1) ANASTAZIJA by Laura Daili (4) BARBORA

BARBORA by Laura Daili (1) BARBORA by Laura Daili (2) BIRUTĖ

BIRUTE by Laura Daili (1) BIRUTE by Laura Daili (1) BONA

BONA by Laura Daili ) Bona Front DANUTĖ

DANUTE by Laura Daili (2) DANUTE by Laura Daili (3) Danute (4) DAUMILĖ

DAUMILE by Laura Daili (1) Daumile Vilnius ELŽBIETA

ELZBIETA by Laura Daili (1) ELZBIETA by Laura Daili (1) GAUDEMUNDA

GAUDEMUNDA by Laura Daili (1) GAUDEMUNDA by Laura Daili (8)

JADVYGA

JADVYGA by Laura Daili (1) JADVYGA by Laura Daili (1) JOANA

JOANA by Laura Daili (1) JOANA by Laura Daili (6) JULIJONA

JULIJONA by Laura Daili (1) JULIJONA by Laura Daili (2) JULIJONA by Laura Daili (3) JULIJONA by Laura Daili (7) KENA

KENA by Laura Daili (2)

MARIJA

MARIJA by Laura Daili (1) MARIJA by Laura Daili (2) MARIJA by Laura Daili (8) MINGAILĖ

MINGAILE by Laura Daili (1) MINGAILE by Laura Daili (3) MORTA

MORTA by Laura Daili (6) Morta LAURA DAILI CLASH OF AGES model Diana Balaisyte DUO Managment (13)

ONA

ONA by Laura Daili (1) ONA by Laura Daili (5) ONA by Laura Daili (8) RINGAILĖ

RINGAILE by Laura Daili (1) RINGAILE by Laura Daili (10) VAIDILUTĖ

VAIDILUTE by Laura Daili (1) VAIDILUTE by Laura Daili (6)

“Laura Daili” dresses have acquired the names of nobles and thus represent Lithuania in California’s Silicon Valley.

Digital fashion is the future of the fashion industry. Fashion always follows innovation, Metavisata is no exception.
As the interest in digital 3D clothing is on the rise, it seems that the fashion industry will also evolve in a new direction.
Designer Laura Dailidėnienė presented her latest 3D clothing collection “The Clash of Ages” on the world’s largest digital fashion platform DRESSX, located in California, where designers from all over the world present themselves and sell clothing collections. In the latter, the designer is the only representative from Lithuania.
Digital clothes designed by designers are available for purchase in an online virtual fashion store. And when the circumstances arise – if you focus, you can help, for example this spring at the beginning of the war, in this way, such superstars as Madonna, Elon Musk, Cher, RedHotChilliPeppers, Milla Jovovich, Adele, etc., gave great support to Ukraine and dressed in 3D clothes.
Laura Dailidėnienė was one of the first to join the “Support Ukraine Collection” support and donated her collection under the name “Blue Yellow / Fashion Fighter” free of charge.
Laura:
“New technologies are gradually reaching everyone, so it’s amazing to be part of this process and create the future together with world-leading designers who explore the human creative limits, such as Balenciaga, Prada and many others already present on this digital fashion platform.”
Digital 3D clothes are created for the virtual world, from fantastic, avant-garde to realistic, with all the details used in the real world. Invitations are shared or sold, 3D fashion show presentations are scheduled, Crypto Fashion Week, NFT clothing sales.

It is possible to reprogram and expand the data of the created and constructed 3D garment to natural patterns, in this way it is possible to reproduce the same garment in the real world very accurately, and start its production. Everything adapts to the measurements of the human body, so when you dress in a digital garment, it doesn’t matter if you wear an XS or XXXL size.

Laura:
“As a fashion designer, I am inspired by future perspectives, I like to create conceptual and refined fashion for young people. Digital fashion provides unlimited opportunities for creative self-expression, extravagance, textures and fabrics that do not even exist in reality can be applied here. And yet, to create a realistic looking virtual garment, you need a lot of professional experience, and that helps me a lot. I started creating digital clothes in 2020, I have created several hundred clothes, and I already have several collections of 3D clothes.”
.
Clothing collection “The Clash of Ages” lit. “Clash of Ages” has a historical theme, includes the collision of several different eras and is inspired by the Lithuanian fabric pattern. The collection is created from virtual fabrics such as digital velvet, silk, denim, fur, fabric patterns are created by embroidering the surface of the fabric with virtual 3D glass beads. These are virtual clothes and accessories created with 3D creation programs.

Laura:
“I was inspired by the beauty of textile and tapestry fabric patterns kept in the archives of the Lithuanian Museum of Applied Art and Design. With the help of modern technologies, I sought to give meaning to the national ornament in new fabrics and colors, to interpret it creatively.
I linked this collection with Lithuania’s past, so all the clothes in the collection created for the “Grand Duchy of Lithuania GDL” theme have the names of noble Lithuanian women, such as Morta, Elžbieta, Barbora, Bona, Birute, Aiguste, Gaudemunda, Aldona, Daumile, Ona, Vaidilute, Ringaile, etc. These are the former historical characters of our nation. In this way, in the newly emerging informational virtual world, I am trying to spread Lithuania and speak loudly about its glorious past.”

The collection was photographed in interiors commemorating European history in the Palace of the Lords of Lithuania and the Palace of Versailles in Paris.

Laura:
“The space for the photo session was not chosen by chance, I wanted the virtual clothes I created to touch the era of the history of GDL Lithuania. We have a great history that has been tried to destroy for centuries. Now, its past, assembled from pieces and restored, can be discovered in the Palace of the Rulers of Lithuania.
For this I used the Palace of Versailles, known as the “pearl of all palaces”, after visiting both of them live this spring, I realized an important thing, the fashions of the nobility traveled from palace to palace, and the Vilnius Palace, in its meaning, was not inferior to Versailles, but, as it belongs to every country, it had the uniqueness provided by our native Lithuanian ornament. This is our glorious past, so we have something to be proud of and we must value it. The Lithuanian interiors of the LDK Palace of Lords perfectly convey the spirit of the times, and fit into the modern context of virtual fashion.
Although the style of my clothing collections as a designer is quite ascetic, I like minimalism and
sculpturality. This time I wanted more luxury, extravagance, I just liked to enjoy myself
interpretations of baroque, renaissance and gothic styles in modern virtual creations.
This is my interpretation of “Turn of the Ages”. ”

VAIDILUTE by Laura Daili (10)

Kolekcija „The Clash of Ages“ 2023

Mados namai „Laura Daili“

Dizainerė Laura Dailidėnienė

Modelis Diana Balaisyte „DUO Management“

Fotografuota Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose – Vilniuje, ir Versalio rūmuose – Paryžiuje.

Foto ir video Viktoras Dailidėnas

Projekto partneris – Lietuvos Kultūros taryba.

Drabužių kolekcija įkvėpimo semiasi iš turtingo lietuviškų raštų paveldo, giliai įsišaknijusio tradicijose. Neseniai pasinėriau į senovinių dekoratyvinių audinių, kilusių iš regiono, tyrinėjimus. Tekstilės muziejuose ir archyvuose rasti išskirtiniai raštai mane tikrai sužavėjo. Pasitelkęs šiuolaikines technologijas, parengiau stulbinantį trimačių drabužių asortimentą, kuris šiuolaikiškai apima sudėtingą reljefinį, erdvinį, tekstūrinį ir lygų gobeleno pynimą. Kiekvienas modelis ir simbolis turi gilią prasmę, tarnauja kaip kanalas informacijai perteikti vaizdine kalba.
Šiuolaikiniame sparčiai besivystančiame pasaulyje senovinė tekstilė dažnai atmetama kaip pasenusi ir atitrūkusi nuo dabartinės laikmečio dvasios. Tačiau aš branginu močiutės man perduotas lovatieses ir siekiu atgaivinti jų esmę naudodamas jas kaip pagrindinę savo drabužių kolekcijos mūzą. Šie ornamentai tarnauja kaip apčiuopiama grandis, išsauganti gilias praeities ir dabarties sąsajas.
Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, mano tikslas – į naujus audinius ir spalvas įlieti tikslo, kūrybiškai interpretuojant tautinę ornamentiką. Taip tikiuosi ugdyti patriotizmo jausmą ir teigiamą požiūrį į Europos istoriją ir savo tapatybę. Būdama mados dizainerė, aš randu įkvėpimo įsivaizduodama ateities perspektyvas ir mėgstu kurti konceptualią ir rafinuotą madą jaunajai kartai.
Skaitmeninė mada siūlo neribotas kūrybinės saviraiškos ir ekstravagancijos galimybes, leidžiančias pritaikyti egzistencijai nepalankias tekstūras ir audinius. Tačiau norint sukurti tikrovišką virtualų drabužį, reikia daug profesionalių žinių. Kolekcijoje, pavadintoje „Amžių susidūrimas“, yra tokių audinių kaip aksomas, šilkas, džinsas ir kailis, kurių raštai atgaivinami pasitelkiant sudėtingus 3D stiklo karoliukų siuvinėjimus.
Kolekcija gražiai nufotografuota dviejų ikoninių vietų – Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ir Paryžiaus Versalio rūmų – fone. Šių nustatymų pasirinkimas buvo apgalvotas, nes savo virtualiuose drabužiuose siekiau persmelkti Lietuvos istorinę laiko juostą. Įspūdingos mūsų tautos istorijos, per šimtmečius negailestingų bandymų sunaikinti, dabar Vilniaus didžiųjų kunigaikščių rūmų sienose randama prikelti ir atstatyti fragmentai.
Šį pavasarį, patyręs abi vietas, giliai supratau: aukštuomenės mada kažkada perėjo iš vienų didingų rūmų į kitus. Mūsų paveldas yra nuostabus, ir mes turime daug priežasčių jausti pasididžiavimą ir pagarbą. Didžiųjų kunigaikščių rūmų interjerai nepriekaištingai perteikia atitinkamų epochų esmę ir dera su šiuolaikiniu virtualios mados kontekstu.
Nors mano dizaino stilius linksta į griežtumą, apimantį minimalizmą ir skulptūriškumą, šį kartą jaučiausi priversta pasilepinti prabanga ir didybe. Buvo be galo malonu gėrėtis baroko, renesanso ir gotikos stilių perinterpretacija šiuolaikiniuose rėmuose.

LAURA DAILI & DressX

Posted on:

 

laura daili on the Moons

Skaitmeninė mada – tai mados industrijos ateitis.

broosh Anna - Copy

 

Rinkdamiesi skaitmeninį drabužį prisidedate prie taršos mažinimo, aplinkos švarinimo.

Mados namai “Laura Daili” prisideda prie ateities mados kūrimo 3D pasaulyje, kuris mažina cheminių atliekų panaudojimą gamybos metu, bei skatina naujus vartojimo įpročius. Skaitmeniniai drabužiai ateities vizija – tai tvari mada, kuri dalinai jau pritaikoma pramonėje realių drabužių gamyboje. Kadangi socialinių tinklų įtaka labai stipriai veikia aplinkos veiksnius, svarbios tampa asmenukės ir asmeniniai avatarai, video konferencijoms reikalingi vis nauji ir įdomesni rūbai. Norisi nustebinti. Todėl nuotraukos, video bei AR virtualios realybės akiniai su skaitmeniniu drabužiu savo socialinėse medijose taps neatsiejama ateitis.

Tikime, kad yra būdų sumažinti betikslį drabužių vartojimą, kuomet fizinis drabužis yra įsigyjamas dėl vienos nuotraukos. Tad sukūrėme skaitmeninių drabužių kolekciją, tam, kad vartotume tvariau. Reaguodami į pasaulines tendencijas po truputį keliamės ir į Metaverse bei NFT

“Mane, kaip mados dizainerę, įkvepia ateities perspektyvos, savo darbuose pristatau gamtai draugišką ir žmones gerbiančią madą, kur įkvėpimas semiasi iš kasdienybės.” Mėgstu kurti konceptualią ir išgrynintą madą jaunatviškiems žmonėms.

 

Laura Daili 3D clothes

Dizainerė Laura Dailidėnienė su skaitmeninias drabužias pradėjo dirbti 2020 metais, ir jau yra sukūrusi kelis šimtus 3D drabužių bei kelias drabužių kolekcijas. Skaitmeninė mada suteikia neribotas galimybes kūrybinei saviraiškai. Tai yra nepamainomas ir puikus būdas bendraujant dizaineriui su gamintoju, nes kuriant skaitmeninį drabužį tiksliai galima pavaizduoti technologines subtilybes, renderyje perteikti audinio faktūrą, jo storį, siūles, atspalvius bei raštą, nereikia kurti fizinių prototipų. Žinoma, kurdamas 3D drabužius dizaineris turi būti tikras profesionalas, turi išmanyti visą drabužio konstravimo principą, kadangi modeliuojant kartu kuriami ir techniniai gamybos lekalai. Drabužiai kurie yra sukurti su 3D pagalba lygiai tokie patys gali būti pagaminti ir fiziniu būdu, realybėje.

Prasidėjus pandemijai, susiklostė tokia situacija, dirbant su užsienio klientais bei gamyklomis reikėjo perteikti kuo aiškiau drabužių modelius. Tad sutelkus savo patirtį ir jėgas teko persikelti į virtualų pasaulį. Esu sukūrusi kelis savo skaitmeninius avatarus, pagal tam tikrus modelio išmatavimus, vienas modelis yra “Glassy Noire” kitas “Laura Daili 01” šioms stiklinėms mergaitėms ir kuriu savo drabužius. Be to avataras gali būti visų įmanomų dydžių nuo XXS iki XXXL todėl drabužio dydis neribojamas.

Virtualiame pasaulyje yra daug laisvės saviraiškai ir ekstravagancijai. Juk kaip įdomu dirbti su tokiais audinias kaip skaitmeninis šilkas, skaitmeninė vilna, ar skaitmeninis stiklas, arba faktūromis ir audiniais, kurie nealybėje net neegzistuoja. Žinoma, tokia kūryba tikrai atima daug laiko ir pastangų, ir reikia ne vienerių metų tai gerai įvaldyti. Tai, kad skaitmeninė mada lietuviškos informacijos padangėje dar yra ganėtinai naujas reiškinys, paliudija ir tai, kad praeitą vasarą, vienas lietuviškas žurnalas atsisakė publikuoti į mados tendencijų skiltį mano kolekciją su skaimeninias drabužiais, pagrindė tuo, kad per daug novatoriška, skaitytojai nesupras, todėl teko apsiriboti mados fotosesija.

“Laura Daili” skaitmeniniai drabužiai yra mano stiliui būdingų skulptūriškų formų, įdomių audinių, raštų bei derinami su netikėtomis stiklo detalėmis.

Stiklas kolekcijose neatsitiktinai, nes Lauros vyras Viktoras Dailidenas yra stiklo menininkas, plataus spektro kūrėjas, jie kartu jau daug metų vykdo įvairius meno ir mados projektus. Viktoras skaitmeniniame mados namų “Laura Daili” pasaulyje kartu yra video ir grafikos dizaineris.

Pernai metais pradėjau bendradarbiauti su pirmąja pasaulyje skaitmeninės mados svetaine DressX įkurta Kalifornijoje, šios svetainės įkūrėjos Ukrainietės Daria Šapavalova, ir Natalia Modenova pakvietė prisijungti su savo kolekcija, tad jau pirmają karo Ukrainoje dieną sukūriau skaitmeninę kolekciją ir prisijungiau prie projekto “Support Ukraine Collection”. Kas žino, gal DressX taps naujuoju Net-a-porter ar Farfetch. Nes vos per pora metų įkurta skaitmeninė mados svetainė pritraukė milijonines JAV investicijas.

Pastaroji mados namų “Laura Daili” kolekcija pavadinimu “Blue – Yellow Fashion Fighter” skirta paremti karo niokojamai Ukrainai. Visi surinkti pinigai nuo paradavimų įsigyjant 3D “Laura Daili” drabužius per DressX svetainę keliauja tiesiogiai Ukrainai paremti.

“Laura Daili” nuoširdžiai išreiškia paramą Ukrainos žmonėms. Aš tikrai tikiu laisva Ukraina ir jos drąsiais žmonėmis!

Panašiu principu pajamas paramai renkame ir pas save internetiniame puslapyje www.lauradaili.com, kur yra galimybė įsigyti skaitmeninį drabužį iš specialios dizainerės kolekcijos.

Stengiamės pagal išgalias padėti visiems, kam reikia pagalbos, esame griežtai prieš karą. Tad kviečiame įsigyti 3D dizainerio sukurtą drabužį, taip paremti nekaltus Ukrainos žmones.

Šiuo metu ruošiamas pristatymas kartu su Dressx cryptofashionweek , dizainerė planuoja ir ne vieną virtualų kolekcijos pristatymą Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse.

 

 

 

black star3

 

on the moon laura daili

 

 

– first never follows –

BLUE YELLOW

Posted on:

This time Laura Daili avatar “Noire Glassy” dressed “BLUE & YELLOW”  in “Support Ukraine Collection” DressX

PrayforUkraine, Laura Daili Pray For Ukraine , Laura Daili Laura Daili BLUE YELLOW (1) Laura Daili BLUE YELLOW (2) Laura Daili BLUE YELLOW (3) Laura Daili BLUE YELLOW (4)

3d laura daili_slava ukraina fashion fighter

We support Ukraine! Half of the amount for the purchase of this jewelry is allocated to the support fund Public Institution “Blue and Yellow” – NGO Blue/Yellow – Blue-Yellow  Let spring begin with hope, and the jewelry you purchase will always remind you of your noble heart. 

Laura Daili Jewelry  1/2 support, European Democratic Brave Nation – Ukraine  UA flag

#fashionfighter #SlavaUkraine!  stay strong!  until the  Freedom !!

The Ghost of Kyiv